Toc
  1. 前提为已安装好 git
Toc
0 results found
Utone
git新建远程版本库
2018/08/15 Code Git

前提为已安装好 git

// 新建一个文件夹,文件名为项目名
mkdir hexo.git

// 进入文件夹,初始化
cd hexo.git
git init --bare

// 生成好初始git文件后,更改文件夹的所属组,所属用户
chown -R git:git hexo.git
打赏
支付宝
微信
本文作者:Utone
版权声明:本文首发于Utone的博客,转载请注明出处!